PUBG chế và PUBG china hài hước Part 18 | Ae máy yếu hậu update còn sống cả chứ?

PUBG chế và PUBG china hài hước Part 18 | Ae máy yếu hậu update còn sống cả chứ?

– Ủng hộ góp ý giúp mình duy trì phát chiển kênh nhé:
– FB cá nhân :
– GR Kín :
– fanpage :

29 thoughts on “PUBG chế và PUBG china hài hước Part 18 | Ae máy yếu hậu update còn sống cả chứ?”

  1. Mậu Dần Mảnh Hổ Đéo sợ thằng nào

    Em còn sóng ok máy em còn mựơc và max settinh +60fp pin.20 ngon mà đó là mày chị em. còn máy em thì dục thung rác r nha hihii .(.buồn.vai.lozzz.🌶🌶🌶. 🌶k tả n…) huhuhu r.i.p .bro ok

  2. 2gb ram 16 gb (10 gb dung lượng và dữ liệu các ứng dụng ko xóa đc, 1,1gb facebook và messenger), chip snapdragon 450
    Nói chung là già yếu cả rồi :((
    sam battleground
    *sợ ông ko nhớ toi nên thêm chữ sam battleground cuối cmt, thế thôi*

Leave a Comment