PUBG: Funny 4 - Những pha hài hước trong PUBG 4 - Cái quái gì vậy 4

PUBG: Funny 4 – Những pha hài hước trong PUBG 4 – Cái quái gì vậy 4

PUBG: Funny 4 – Những pha hài hước trong PUBG 4 – Cái quái gì vậy

Nếu hay thì subscribe, like and share video nha ^^

Nguồn:
Clip 1: Dorlan
(plays.tv/u/Dorlan)

Clip 2: officialsurpia
(twitch.tvofficialsurpia)

Clip 3: Mrtweeday
(twitch.tv/Mrtweeday)

Clip 4: DooleyNotedGaming
(twitch.tv/DooleyNotedGaming)

Clip 5: UnboundGodz
(youtube.com/user/UnboundGodz)

Clip 6: Delphos
(youtube.com/channel/UCEv1GWLCqMUWNKlFJZf0F1w)

Clip 7: BUDUKRATOK
(youtube.com/channel/UC0ig3kNzQigwqalB9-vKojg)

Clip 8: WinterFrost
(youtube.com/channel/UCrjQ0aG4s5v90zUdqvxn6VA)

Clip 9: Wizzz001
(youtube.com/channel/UC7PxXulVoY8WLc1_2UmioEg)

Clip 10: K ef
(youtube.com/channel/UCq8gH6UMiAlLblCQpD6rEbA)

Clip 11: mammuTziano
(youtube.com/channel/UC9ct3Rs0infM4Tqe6GZw9eQ)

Clip 12: Kalio
(youtube.com/user/ryatadf810)

Clip 13: Tyler Pruett
(youtube.com/channel/UCZZ-TcO0ijkG7ViB98p4mUg)

Clip 14: Scoom
(twitch.tv/Scoom)

Clip 15: D_Shiznit
(reddit.com/user/imadethisinthedark)

Clip 16: Ninja
(twitch.tv/Ninja)

Leave a Comment