PUBG: Funny 7 - Những pha hài hước trong PUBG 7 - Cái quái gì vậy 7

PUBG: Funny 7 – Những pha hài hước trong PUBG 7 – Cái quái gì vậy 7

PUBG: Funny 7 – Những pha hài hước trong PUBG 7 – Cái quái gì vậy 7

Nếu hay thì subscribe, like and share video nha ^^

Nguồn:
Clip 1: AceSamino
(twitch.tv/AceSamino)

Clip 2: zzdmo_
(twitch.tv/zzdmo_)

Clip 3: TBONE_310
(twitch.tv/TBONE_310)

Clip 4: ellinaskopritis_tv
(twitch.tv/ellinaskopritis_tv)

Clip 5: RecrentOW
(twitch.tv/RecrentOW)

Clip 6: IhsanTanis
(twitch.tv/IhsanTanis)

Clip 7: sloots
(reddit.com/user/slooots)

Clip 8: Aldon
(youtube.com/user/TheSlimebo45)

Clip 9: Avian47
(youtube.com/channel/UCZ7U3TVGJwkiLYK9OojlvWg)

Clip 10: Maunomato
(plays.tv/u/Maunomato)

Clip 11: robwiztv
(twitch.tv/robwiztv)

Clip 12: TLEH
(reddit.com/user/TLEH-IV)

Clip 13: TheRoyalHam
(youtube.com/c/TheRoyalHam)

Clip 14: hollowkid
(twitch.tv/hollowkid)

Clip 15: DANKLOL
(youtube.com/channel/UCJJfKOuSDCVtpNWdqFNeWtw)

Clip 16: TheRockOn1m1
(twitch.tv/therockon1m1)

Clip 17: Kev101

Clip 18: fLix21
(plays.tv/u/fLix21)

Clip 19: LuamBuam1103

Clip 20: 4dau
(youtu.be/XsvSGGrD1R8)

Clip 21: WthIsDis
(plays.tv/u/WthIsDis)

Clip 22: Starwind
(youtube.com/channel/UC0JAxwUTzyU5KdL29V8C4Zg)

Clip 23: Chad
(twitch.tv/Chad)

Clip 24: aFriendlyTroll
(plays.tv/u/aFriendlyTroll)

Clip 25: numegorou
(twitch.tv/numegorou)

Clip 26: Edviser
(twitch.tv/Edviser)

Clip 27: MrGanondorf69
(youtube.com/channel/UC8REGqU4bFY3iraR_JP7crA)

Clip 28: firmhamster
(twitch.tv/firmhamster)

Clip 29: chrismelberger
(twitch.tv/chrismelberger)

Clip 30: Zer0R7
(twitch.tv/Zer0R7)

Clip 31: APICKLEDEGG

Clip 32: Riddick_27
(youtu.be/KZaJj4sF_b0)

Clip 33: Wide
(youtube.com/channel/UCrBGB1vVqShKMZRf70M7kYw)

Clip 34: Ikian Loverdail
(youtube.com/channel/UCua7WLPF8nAP2n7FAr0TCGQ)

Clip 35: UnspokenMyth
(reddit.com/user/Unspoken_Myth)

1 thought on “PUBG: Funny 7 – Những pha hài hước trong PUBG 7 – Cái quái gì vậy 7”

Leave a Comment