7 thoughts on “[Vietsub] [PUBG] Khi hai nữ streamer cùng nhau chơi Duo”

  1. Góp ý: bạn 八宝酱阿 tên thân mật là A Tương (啊酱) hoặc Tương Tương (酱酱) không phải Giang (江)
    Cái đoạn bạn ấy bảo nếu bạn ấy là 1 loại động vật thì sẽ là cá, bởi vì từ 鱼肝油 (gan cá dầu tuyết) đồng âm với 鱼干尤 ( Cá xxx Vưu) 🤣

Leave a Comment